Библиотека
Юмор
Ссылки
О сайте


предыдущая главасодержаниеследующая глава

[V]

VECTIGAL* - ... in v-ibus ipsa praedia, non personae conveniri [Когда речь идет о v., иски касаются самих земель, но не лиц, Рар. Ius. D. 39, 4, 7]; см. тж. publicanus.

* (налог, подать, сбор, доход с сельских поместий и др.)

VELLE - Eius est nolle, qui potest v. [Кто может хотеть, может и не хотеть, Ulp. D. 50, 17, 3]. - +V. non creditur, qui obsequitur imperio patris [He считается, что хочет действовать тот, кто подчиняется приказанию отца); вар.: Voluntarius non dicitur actus, qui issu patris vel domini est factus. - см. тж. accusare; agere; ambiguus if.; defendere if.; dominium; donatio; heres fr. 153; iniuria if.; legatum; nolle; responsa; testator; vindex.

VENDITIO - valet, si quis donationis causa minoris v-at [Продажа действительна, даже если продавец уменьшит цену, чтобы одарить покупателя, Ulp. D. 18, 1, 38]. - +V. imaginaria seu simulata nullius est efficaciae [Воображаемая или мнимая продажа не имеет юрид. силы]; см. тж. factum fr. 7, 3; filius if.; obscuritas; pretium.

VENENUM - Qui "v." dicit, adicere debet, utrum malum aut bonum; nam et medicamenta v-a sunt [Кто скажет "v" (снадобье, зелье), должен добавить, хорошее оно или плохое: ибо лекарства тоже v., Gai D. 50, 16, 236 pr.].

VERBEBATIO - Inter pulsationem et v-nem hoc interest...; ... v-re est cum dolore caedere, p-re sine d. [ V. - болезненные побои, p. - безболезненные, Ofil. у Ulp. D. 47, 10, 5, 1]; см. тж. iniuria fr. 220 и далее.

VERBUM - Cum enim manifestissimus est sensus testatoris, v-orum interpretatio nusquamtantum valeat, ut melior sensus existat [Если воля завещателя совершенно ясна, никогда не следует придавать особого значения толкованию его слов, С. 6, 28, 3 (531)]; см. тж. interpretatio; testamentum. - V. "amplius" ad eum quoque pertinet, cui nihil debetur; sicut ut contrario "minus" solutum videtur etiam, si nihil esset exactum [Слово "больше" распространяется и на того, кому вообще ничего не должны, и наоборот, под уплаченным "меньше" подразумевается и то, что вообще не было уплачено, Paul. D. 50, 16, 82]. - V. "ех legibus" sic accipiendum est: tam ex legum sententia quam ex v-is ["Согласно законам" означает как "согласно смыслу", так и "согласно словам законов", Ulp. D. 50, 16, 6, 1]. - V. "facere" отпет omnino faciendi causam complectitur dandi, solvendi, numerandi, iudicandi, ambulandi ["Делать" - все виды действия, как-то: давать, исполнять, выплачивать, судить, прогуливаться*, Рар. D. 50, 16, 218]. - V-o "restitutionis" omnis utilitas actoris continetur ["Выдача" относится к любой выгоде истца (плоды, проценты и пр.), Paul. D. 50, 16, 81]. - V. hoc "si quis" tam masculos quam feminas complectitur ["Если кто-либо" относится как к мужчинам, так и к женщинам. Ulp. D. 50, 16, 1].- V-o "victus" continentur, quae esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum hominis necessaria sunt [Слово "пропитание" охватывает еду, питье, уход за телом и все, что нужно человеку для жизни, Ulp. D; 50, 16, 43]. - +"Videtur" (казаться, представляться) v. fictionem, non ueritatem importat ["v." отражает фикцию, а не действительность]. - +V-a potius pro natura... ex... quam pro personae qualitate sunt interpretanda [Слова следует истолковывать скорее согласно их характеру, чем согласно особенностям человека].- +V-a non sunt curanda ubi mens disponentis est aperta [Если намерения человека, совершающего юрид. действия, очевидны, слова не столь важны]. -+V-a secundum naturam contractus de quo agitur, accipi debent [Слова следует понимать в соответствии с характером данного договора]. - См. тж. actus; ambiguus; contractus if.; conventio; fraus if.; iniuria; lex fr. 29; mens; obligatio; potestas; regula+; restituere fr. 173, 1; scire; societas; solutio; stipulatio; voluntas fr. 101 pr.

2 (в смысле: совершать что-либо, имеющее правовое значение, на ходу, походя (напр., отпускать раба на волю во время прогулки).)

VESTIMENTUM - id est quod detextum est, etsi desectum non sit, id est si sit consummatum [: все то, что соткано, даже если оно и не отрезано, т. е. то, что уже готово (поскольку одежда изготавливалась без кройки). Ulp. D. 34, 2, 22]; см. тж. res.

VETARE - +Matrimonio vetito vetita sunt sponsalia [Запрет супружества (между определенными лицами) распространяется и на обручение]; см. тж. fraus if.; leges fr. 237; lex fr. 7.

VETUSTAS - semper pro lege habetur, mi- nuendarum scilicet litium causa [: всегда имеет значение законного регулирования (по вседневных отношений) и тем сокращает число судебных споров, Paul. D. 39, 3, 2 рr.].

VIA - iter.

VICINUS - +negotia v-i nosse praesumitur [Предполагается, что каждому известно, чем занимается его сосед].

VIGILANS - ... ius civile v-tibus scriptum est [Цив. право пишется для бдительных (т. е. кто не пользуется своим правом, сам виноват в своем ущербе), Scaev. D. 42, 8, 24].

VINDEX - Assiduo v. assiduus esto, proletario iam civi quis volet v. esto [За богатого пусть поручится богатый, за бедного - любой, Законы XII таблиц, табл. 1, 4]*.

VIOLENTIA - in dubio sine armis facta praesumitur [В случае сомнения предполагается, что насилие произошло без применения оружия]; см. тж. qualitas.

VIS [сила, насилие, принуждение] - est maioris rei impetus, qui repelli non potest [: стремительное нападение, которое невозможно отразить, Paul. D. 4, 2, 2]. - Vi factum id videtur esse, qua de re quis cum prohibetur, fecit [Сделанным насильно считается то, что кто-либо сделал вопреки запрету, Muc. Scaev. Q. D. 50, 17, 73, 2]. - ... v. est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit [: происходит и тогда, когда кто-либо, полагая, что имеет право требовать что-либо, добывает это без обращения в суд, Call. D. 4, 2, 13]. - Non videtur vim facere, qui iure suo utitur et ordinaria actione experitur [He действует насилием тот, кто пользуется своим правом и предъявляет иск в надлежащем порядке, Paul. D. 50, 17, 155, 1]. - Vim vi repellere licet [Насилие дозволено отражать силой. Cassius у Ulp. D. 43, 16, 1, 27]; вар.: Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt [Paul. D. 9, 2, 45, 4]. - Ilium qui vim infert, ferire conceditur, si tuendi dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit [Нападающего можно ранить при самозащите, но не из мести, Paul. D. 9, 2, 45, 4].- См. тж. actio fr. 1: amovere; consensus; deicere; instrumentum: scire; tutela.

* (точнее: за живущего своим хозяйством пусть поручится (на судоговорении) тот (только), кто имеет свое хозяйство, за гражданина, не имеющего собственного хозяйства, пусть ручается кто пожелает.)

На дороге из Рима в Оетшо (via Ostiensis)
На дороге из Рима в Оетшо (via Ostiensis)

VITIUM - morbus.

VOLUNTAS - Qui aliud dicit quam vult, neque id dicit, quod vox significat, quia non vult, neque id, quod vult, quia id non loquitur [ Кто говорит не то, что думает, тот не говорит того, что выражают слова, т. к. он это не думает, но и не говорит того, что думает, т. к. он этого не высказывает, Paul. D. 34, 5, 3]. - ... diversa causa est v-tis expressae et eius quae inest [Есть разница между ясно выраженной волей и молча подразумеваемой, Venul. D. 45, 1, 138, 1 ]. - Nemo earn sibi potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat [ Никто не может лишить себя права изменять свою прежнюю волю, Herm. D. 32, 22 pr.]. - Ambulatoria est v. defuncti usque ad vitae supremum exitum [Даже до последнего вздоха завещатель может изменить свою волю, Ulp. D. 34, 4,4 II, revocare].- ... semper vestigia v-tis sequimur testatorum [Мы всегда идем по стонам воли завещателя, С. 6, 27, 5, 1А (531)].- ... in fideicommissis praecipue spectanda servandaque est testatoris v. [В фидеикомиссах всегда следует уделять первоочередное внимание воле завещателя и соблюдать ее, Ulp. D. 32, 11, 19].- In condicionibus testamentorum v-tem potius quam verba considerari oportet [В условиях завещаний следует принимать в соображение волю в большей степени, чем слова, Рар. D. 35. 1, 101 pr.]. - In с. primum locum v. defuncti optinet eaque regit c-es [ В условиях (завещания) на первом месте стоит воля завещателя, управляющая ими, Ulp. D. 35, 1, 19 pr.].- V-tes defunctorum поп sunt tam stride interpretandae [ Волю покойных не следует толковать слишком строго, Ulp. D. 7, 8, 12, 2]. - Нос volo, sic iubeo, sit pro ratione v. [Я этого хочу, так я велю, пусть доводом будет моя воля, Ювенал, "Сатиры" (Iuven. Sat. II. 6, 223); эти слова стали формулой абсолютизма]. - ex facto collecta praesumitur tacita [Воля, проявившаяся в действии, считается молча выраженной].-+V. dubia testatoris manet in arbitrio heredis [Если воля завещателя сомнительна, наследник может толковать ее по своему усмотрению].- См. тж. ambiguus; benignus; conventio; errare; furiosus; iustitia; maleficium; mandatum; perfuga; petere; populus; promissio; quaestio; testamentum fr. 12: traditio.

VOX - Nemo sine voce dixisse existimatur [Без словесного высказывания никто не выразит (мысли), Cel. D. 33, 10, 7, 2]; см. тж. ius honorarium: voluntas.

VULGO CONCEPTI - dicuntur qui patrem demonstrare non possunt. vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet, qui et spurii appellantur para ten sporan [: не могу сказать, кто их отец: или же могут, но имеют отца, который не должен был бы им быть. Их называют тж. s. - от греч. выражения p. t. s., Mod. D. 1, 5, 23]; см. тж. liberi; mater; spurii; telum.

предыдущая главасодержаниеследующая глава
© ScienceOfLaw.ru 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://scienceoflaw.ru/ "ScienceOfLaw.ru: Библиотека по истории юриспруденции"


Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь